×

Tiến độ dự án

Tiến độ dự án King Bay

Cập nhật tiến độ mới nhất dự án King Bay tháng 4 – 2019

XEM CHI TIẾT

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THÁNG 1 – 2019

XEM CHI TIẾT

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THÁNG 12-2018

XEM CHI TIẾT

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THÁNG 11 – 2018

XEM CHI TIẾT

Updated in 9/2018

XEM CHI TIẾT

Cập nhật tháng 9/2018

XEM CHI TIẾT

Cập nhật tháng 8/2018

XEM CHI TIẾT

Cập nhật tháng 7/2018

XEM CHI TIẾT

Cập nhật tháng 6/2018

XEM CHI TIẾT

Cập nhật tháng 5/2018

XEM CHI TIẾT

Cập nhật tháng 4/2018

XEM CHI TIẾT

Cập nhật tháng 3/2018

XEM CHI TIẾT