×

Tiến độ dự án

Tiến độ dự án

Tiến độ dự án

Tiến độ dự án

Tin tức mới nhất

Cập nhật tiến độ mới nhất dự án King Bay tháng 4 – 2019

Tiến độ gần đây

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THÁNG 1 – 2019

Tháng Một 21, 2019

KHU VỰC CÔNG VIÊN BỜ SÔNG ĐƯỜNG NỘI BỘ DỰ ÁN

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THÁNG 12-2018

Tháng Một 17, 2019

Hạ tầng khu A2 đang dần hoàn thiện. các trục đường chính và đường nội khu đã thi công xong phần hạ tầng ngầm

Updated in 9/2018

Tháng Chín 19, 2018

Cập nhật tháng 9/2018

Tháng Chín 19, 2018

Cập nhật tháng 8/2018

Tháng Tám 23, 2018

Cập nhật tháng 7/2018

Tháng Tám 2, 2018

Cập nhật tháng 6/2018

Tháng Sáu 29, 2018

 

Cập nhật tháng 5/2018

Tháng Sáu 29, 2018