×

Tiến độ dự án

Tiến độ dự án

Tiến độ dự án

Tiến độ dự án

Tin tức mới nhất

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THÁNG 12-2018

Hạ tầng khu A2 đang dần hoàn thiện. các trục đường chính và đường nội khu đã thi công xong phần hạ tầng ngầm, hoàn thiện việc lát vỉa hè, trồng cây xanh đô thị, cắm ranh mốc. Nhà thầu thi công đang hoàn tất các công đoạn kiểm tra lần cuối trước khi đổ nhựa.

Công viên đã hoàn tất việc xây dựng nhà điều hành, khu vui chơi trẻ em, hồ nước, trồng cây xanh. Hồ sen đang tiến hành xác lập nền hồ, hoàn thiện các công đoạn cuối để bơm nước vào.
Đường dạo bộ ven sông đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Tiến độ gần đây

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THÁNG 1 – 2019

Tháng Một 21, 2019

KHU VỰC CÔNG VIÊN BỜ SÔNG ĐƯỜNG NỘI BỘ DỰ ÁN

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THÁNG 12-2018

Tháng Một 17, 2019

Hạ tầng khu A2 đang dần hoàn thiện. các trục đường chính và đường nội khu đã thi công xong phần hạ tầng ngầm

Updated in 9/2018

Tháng Chín 19, 2018

Cập nhật tháng 9/2018

Tháng Chín 19, 2018

Cập nhật tháng 8/2018

Tháng Tám 23, 2018

Cập nhật tháng 7/2018

Tháng Tám 2, 2018

Cập nhật tháng 6/2018

Tháng Sáu 29, 2018

 

Cập nhật tháng 5/2018

Tháng Sáu 29, 2018